Välkommen till Gransås Skogs- & Lantbruks AB

Skogsföretag Småland

Från planta till industri!

Vi är ett PEFC-Certifierat skogsföretag som anpassar oss till den maskinellt tekniska utvecklingen i skogen.

PFC Certifierat skogsföretag

Vi erbjuder:

  • Slutavverkning
  • Gallring
  • Riskörning
  • Markberedning
  • Plantering
  • Transporter av rundvirke
Gransås Skogs & Lantbruks AB

Skogsföretag i Gransås, Älmeboda

Våra huvuduppdragsgivare är JGA Skog, Lars Carlsson Trävaror AB, Sveaskog, Södra men vi åtar oss också uppdrag för privata skogsägare.
Vi finns i Gransås, Älmeboda. Läs mer om företaget här.
Välkommen att kontakta oss för mer information.